În concordanţă cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, holbansiholban.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră sau o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor în vederea rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu serviciile oferite de holbansiholban.ro şi trimiterea de mesaje informative/campanii publicitare şi de marketing direct. Refuzul furnizării acestor date poate însemna imposibilitatea asigurării serviciilor oferite de holbansiholban.ro.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai dumneavoastră, la solicitarea dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la departamentul servicii clienti, la adresa de e-mail contact@holbansiholban.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informaţi cât mai curând posibil.

Informaţiile utilizatorilor site-ului www.holbansiholban.ro vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu holbansiholban.ro sau cu partenerii acestuia.

Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

WhatsApp chat